Πολυμερικός πηλός : τα μυστικά της κόλλας - Polymer day : 10 tips about adhesive

By Despinas Studio - Τρίτη, Ιουνίου 24, 2014
  • Share:

Tomorrow is another day - Giveaway winner

By Despinas Studio - Παρασκευή, Ιουνίου 20, 2014
  • Share:

Fashion : Introducing "Αθηνάς" & #Giveaway !

By Despinas Studio - Τετάρτη, Ιουνίου 11, 2014
  • Share:

#Beauty: Αλλαγή φρουράς στο μπουντουάρ μου

By Despinas Studio - Σάββατο, Ιουνίου 07, 2014
  • Share:

Καλωσόρισμα στο despina's studio

By Despinas Studio - Πέμπτη, Ιουνίου 05, 2014
  • Share:

Polymer clay tutorial : animal print cane

By Despinas Studio - Κυριακή, Ιουνίου 01, 2014
  • Share: